Arhivă SDL

S.D.L. revizia 06

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

S.D.L. revizia 06

ANEXE

Anexa 4 Plan de finanțare

S.D.L. versiunea 05

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

S.D.L. versiunea 05

ANEXE

Anexa 4 Plan de finanțare

S.D.L. versiunea 04

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

S.D.L. versiunea 04

ANEXE

Anexa 4 – Plan de finanțare

S.D.L. versiunea 03

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

SDL versiunea 03

ANEXE

Anexa 4 – Planul de finanțare

S.D.L. versiunea 02

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

Cap. I Analiza diagnostic

Cap. II Componența parteneriatului

Cap. III Analiza SWOT

Cap. IV Obiectivele

Cap. V Fișele măsurilor

Cap. VI Descrierea complementarității

Cap. VII Descrierea planului de acțiune

Cap. VIII Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Cap. IX Organizarea viitorului GAL

Cap. X Planul de finanțare al strategiei

Cap. XI Procedura de evaluare și selecție

Cap. XII Mecanisme de evitare a posibilelor conflicte de interese

ANEXE

Anexa 4 – Planul de finanțare

S.D.L. versiunea 01

Anexa 1 – Modificare SDL G.A.L. ”CÂMPIA GĂVANU BURDEA”

1. Cap. I Analiza diagnostic

2. Cap. II Componenta parteneriatului

3. Cap. III Analiza SWOT

4. Capitolul IV- Obiective

5. Cap. V_Fisa Masurii 1

5. Cap. V_Fisa Masurii 2.1

5. Cap. V_Fisa Masurii 2.2

5. Cap. V_Fisa Masurii 3.1

5. Cap. V_Fisa Masurii 3.2

5. Cap. V_Fisa Masurii 3.3

5. Cap. V_Fisa Masurii 3.4

6. Capitolul VI – Descrierea complementaritatii

7. Capitolul VII – Descrierea planului de actiune.doc Propus

8. Capitolul VIII – Descrierea procesului de implicare a comunitatior locale in elaborarea strategiei

9. Capitolul IX – Organizarea viitorului GAL

10. Capitolul X – Planul de finantare al strategiei

11.Capitolul XI – Procedura de evaluare si selectie

12. Capitolul XII – Mecanisme evitare a posibilelor conflicte de interese

Anexe
Anexa 2. Fisa de prezentare a teritoriului + print screen

Anexa 3. Componenta parteneriatului

Anexa 4 Plan de finantare

Anexa 8 Atributiile echipei de implementare- revizia 01

Anexa 1. Acord de parteneriat GAL Gavana Burdea


S.D.L. Inițial