Măsura 3.1 – “Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”

Decizia Consiliului Director nr. 1/2019 prin care se ia act de declararea unui proiect neeligibil

Fișa Măsuri M3.1

Ghidul solicitantului M3.1

Anexe la Ghidul solicitantului M3.1