Procedura evaluare și selecție

Procedura evaluare și selecție a proiectelor și pentru soluționarea contestațiilor în cadrul GAL ”Câmpia Găvanu Burdea” Versiunea nr. 03 – Martie 2019