SDL

Notificarea nr. 201335/17.06.2022 privind suplimentarea alocării financiare a SDL 

S.D.L. revizia 08

Nota nr. 201686/31.10.2022 pentru aprobarea modificări SDL 

Anexa I – Modificare SDL GAL ”Câmpia Găvanu Burdea”

S.D.L. revizia 08

ANEXE

Anexa 4T Plan de finanțare 

Anexa 4E Plan de finanțare