Evaluare S.D.L.

Raport de evaluare al implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. ”Câmpia Găvanu Burdea” /28.02.2019