Arhivă Măsuri

Măsura 1 – „Transfer de cunoștințe în domeniul agricol”
Fisa masurii M2.1 – revizia 1

Măsura 2.1 – Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu

Ghid Masura 2.1/2A septembrie 2017

Anexe Ghid Masura 2.1/2A

Fisa masurii 2.1 – revizia 1
Măsura 2.2 – „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”
Ghid Masura 2.2/2B septembrie 2017

Anexe Ghid Masura 2.2/2B

Fisa masurii M2.2 – revizia 1
Măsura 3.1 – „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”
Ghidul solicitantului M3.1

Fisa masurii M3.1 – revizia 1

Anexe Ghid solicitant M3.1

 

Măsura 3.2 – „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul GAL”
Fisa masurii M3.2 – revizia 1

Ghid M3.2/6B Varianta consultativa

Anexa 2 Fisa masuri M3.2/6B

Anexa 3 Model studiu de fezabilitate

Anexa 4 Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu

Anexa 5 Memoriu justificativ

Anexa 6 procedura de evaluare și selecție GAL CGB

 

Măsura 3.3 – „Integrarea minorităților locale”
Ghid masura 3.3 august

Fisa masurii M3.3 – revizia 1

Anexe-ghid-masura-3.3

Măsura 3.4 – „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”
Ghid masura 3.3 august

Fisa masurii M3.3 – revizia 1

Anexe-ghid-masura-3.3